• WIELOSPECJALISTYCZNA OPIEKA
    NAD PACJENTEM I JEGO RODZINĄ

Naszym celem jest udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcie oraz wskazywanie kierunków rozwoju

Centrum Wspomagania Rozwoju oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PERSEVERE w Katowicach to ośrodek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z nieharmonijnym rozwojem.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest metodą rozwiązywania różnego rodzaju problemów natury psychicznej i emocjonalnej, w której podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa (dialog).