logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Grupy terapeutyczne

Zapraszamy do korzystania z oferty profesjonalnie prowadzonych przez specjalistów zajęć grupowych. Jest to sprawdzona forma terapii charakteryzująca się wysoką skutecznością.

Grupa konfrontacji z lękiem

Jest to grupa o charakterze warsztatowo-terapeutycznym dla dzieci:

 • wycofanych
 • lękowych
 • unikających relacji rówieśniczych
 • nieśmiałych, mało pewnych siebie.

Etapy pracy
Pokonanie nieśmiałości to przede wszystkim konieczność zmiany przyzwyczajeń związanych z myśleniem o sobie. To również nauka i wypracowanie nowych schematów i umiejętności, które dziecko wykorzystać będzie mogło w kontaktach z rówieśnikami. Praca terapeutyczna ma na celu zrozumienie własnych lęków lub obaw. Kolejnym krokiem jest konfrontacja z sytuacją zadaniową przy jednoczesnej pracy nad podnoszeniem własnej skuteczności i wiary w siebie. Ostatni etap to trening wchodzenia w relacje i zdolność do ich podtrzymywania.

Terapia dzieci lękowych to początkowo spotkania indywidualne z terapeutą oraz konsultacje z rodzicami, następnie praca w dziecięcej grupie terapeutycznej.

 

Cel pracy terapeutycznej
Efektem pracy terapeutycznej jest:

 • ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi,
 • nabycie pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
 • możliwość przepracowania sytuacji nowych i trudnych.

Trening modelowania złości

Jest to grupa o charakterze terapeutycznym dla dzieci:

 • agresywnych,
 • wybuchowych,
 • mających trudności z trzymaniem granic,
 • niesłuchających poleceń,
 • z tendencją do autoagresji lub agresji względem innych

Zajęcia mają na celu naukę rozpoznawania i rozumienia stanów emocjonalnych. Dzieci uczą się znaczenia emocji w procesie komunikacji społecznych. Starają się poznać nowe, właściwe sposoby wyrażania emocji, w miejsce nieakceptowanych zachowań.

 

Grupa wsparcia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży:

 • z obniżonym nastrojem,
 • przeżywających kryzysy i trudności,
 • nieakceptujących siebie,
 • dzieci wymagających wsparcia,
 • młodzieży z diagnozą zaburzeń depresyjnych oraz dystymii.

Grupa żywieniowa

Warsztat terapeutyczny dla dzieci z podejrzeniem neofobii żywieniowej i ich rodzin
Neofobia żywieniowa, czyli długotrwała niechęć do pokarmów o konkretnej strukturze, zapachu lub smaku. Dzieci z neofobią żywieniową mają bardzo ograniczony jadłospis. Nie są w stanie gryźć pokarmów stałych lub zjadać papkowatych. Jedzenie (szczególnie nowych nieznanych produktów) to silny stres. Warto przy tym podkreślić, iż nie jest to zwyczajne grymaszenie, które w pewnym okresie rozwoju jest normą i próbą malucha decydowania o sobie samym. Neofobia żywieniowa to złożony problem, który ma różny przebieg w zależności od dziecka.

Neofobia żywieniowa u dzieci może przejawiać się w postaci sensorycznej awersji pokarmowej – dziecko nie tylko boi się nowych produktów, zapachów i smaków, ale także samego wyglądu, tekstury czy konsystencji. Neofobię u dzieci zwykle diagnozuje się w wieku od 3–5 lat.

Od października zapraszamy wszystkie maluchy obdarzone niechęcią do jedzenia i testowania nowych produktów do grupy terapeutycznej ODKRYWCY SMAKÓW.

Program warsztatów to praca psycho-pedagogiczna, w oparciu o metody behawioralne, poznawcze oraz elementy terapii integracji sensorycznej.

Założeniem warsztatów jest wzmacnianie potencjału dzieci oraz indywidualna stymulacja ogólnorozwojowa, której celem jest przede wszystkim otwieranie się na nowe doświadczenia, w tym także smakowe.

Celem terapii jest zmiana nawyków żywieniowych oraz wielozmysłowa stymulacja dziecka, powolne otwieranie na nowe zapachy, struktury czy smaki.

Ważną zasadą współpracy jest deklaracja uczestnictwa rodziców czy opiekunów we współpracę w ramach programu oraz zaangażowanie w proces terapeutyczny.

Warsztat obejmuje zarówno grupowe zajęcia dla Maluchów (dzieci z rocznika 2011,2012), jak również wsparcie i konsultacje rodzicielskie, współpracę z dietetykiem, logopedą oraz przede wszystkim doświadczonym lekarzem dziecięcym.
Współpraca z rodzicami przewidywana jest w oparciu o wzajemną wymianę doświadczeń oraz uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych dla opiekunów naprzemiennie z dziećmi.